Nitrofuran Grubu LC-MS/MS Antibiyotik Kalıntı Analiz Kiti ( Bal, Süt, Doku )

Nitrofuranlar geniş spektrumlu antimikrobiyel aktiviteye sahiptirler. Tek hücreli canlı yada bakterinin sebep olduğu çeşitli gastrointestinal enfeksiyonları önlemek-tedavi etmek ve büyümeyi destekleyici olarak kümes hayvanları, suni balık ve karides benzeri hayvansal gıda ürünlerinde besin katkısı olarak geniş ölçüde kullanılmaktadır. Diğer antimikrobiyel ajanlar ile karşılaşırıldığında bu bileşiklerin büyük avantajı, yavaşca gelişimi ve sadece in vivo bakteriyel dirence sınırlandırılmış kapsamda olmasıdır. En bilinen nitrofuranlar FZD, NFT, NFZ ve FTD’dir. Bu bileşikler canlı hücrede hızlıca metabolize olurlar ve buda plazmada ana bileşik seviyelerinin önemli azalmasına sebep olur. Nitrofuranların eliminasyon yarı ömürleri çok kısadır ve ilaç verildikten birkaç saat sonra yenilebilir dokularda ana bileşik kalıntılarının herhangi birini teşhis etmek neredeyse olanaksızdır.

Proteine bağlı metabolitlerin yığılması incelenir ve onların teşhisi uzun periyot zamanlarında mümkündür. Bu bağlı metabolitlerin kanserojenik ve genotoksik etkilerine dayanarak, hayvansal gıda ürünlerinde nitrofuran ilaçlarının kullanımı EU tarafından yasaklanır. Bu sebeplerden dolayı Zivak Teknoloji, Ar-Ge grubu olarak gıdalarda Nitrofuran kalıntılarının izlenmesi için Zivak-NİTROFURAN LC-MS/MS Analiz seti geliştirilmiştir. Bu analiz seti; kolay numune hazırlama, hızlı ve doğru sonuç verme özelliği nedeniyle hem tarama hem de doğrulama analizi imkanı vermektedir.