LECO - TGA701 Nem - Kül - Uçucu Madde Analiz Cihazı

TGA701 cihazı, organik, inorganik ve sentetik materyallerin bileşenlerinin belirlenmesinde kullanılır. Cihaz, hava, zenginleştirilmiş azot veya zenginleştirilmiş oksijenin kontrollü ortamında sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ağırlık kaybını yahut ağırlık kazanımını ölçer. Cihaz bilgisayar ve analizörden oluşur. Bilgisayar, cihazın tüm kısımlarını kontrol etmektedir: Fırın, içeriden dönen karusel, dahili terazi. Analizi yapılacak numuneler, karuseldeki ayrı krozelere yerleştirilir (19 a kadar) ve gerekirse terazide tartılır.

Cihaz, takibi basit, dahili menulerle desteklenmiş bir Windows programı tarafından kontrol edilir. Analiz metotları, nem, uçucu, kül ve bu üçünün kombinasyonlarının tek tek yapılması için oluşturulabilir. Sıcaklı, sıcaklık artış hızı ve atmosfer, her basamakta seçilebilir. Uçucu sonuçları eğrisel bir düzlüğe sahipse, doğrusal olmayan eski bir teknik doğruluğu artırmak için kullanılabilir. Diğer menuler de ağırlık kaybının grafik üzerine yerleştirilmesinden çıktı formatına kadar tüm komutlara sahiptir. Menu seçimleri ile yazılım içi diyagnostik işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir.

Bir analiz metodu seçildikten sonra, boş krozeler fırın karuseline yerleştirilir. Krozelerin daraları alındıktan sonra, her kroze numunelerin kullanıcı tarafından konulması için hazır hale gelir. İlk numune ağırlığı otomatik olarak ölçülür ve kaydedilir. Tüm krozeler doldurulduktan sonra, analiz başlar. Her numunenin ağırlık kaybı bulunur ve fırın sıcaklığı seçilen metoda bağlı olarak kontrol edilir. Yüzde ağırlık kaybı, veya ağırlık kazancı, ana ekranın altındaki grafik ekrandan analiz süresince görülebilir.


Teknik Özellikler

  • Cihaz ile tek bir seferde 19 numune aynı anda analiz edilebilmektedir.
  • İstenildiğinde 2 sistem çifte fırın opsiyonu ile birlikte kullanılarak 38 numune kapasitesine ulaşılır.
  • Sistem seramik kroze kullanmalı ve bu krozelere 50 mg ile 5 g arasında numune yüklenmektedir.
  • Cihazda , içerisinde yerleşmiş olarak 4 haneli terazi bulunmaktadır.
  • Terazilerin okuyabilirliği en az 0.0001 gr' dır
  • Sistem standart ağırlık kaybı prensibine göre çalışmalı ve inert bir numune için < %0,02 standart sapmada hassasiyet göstermektedir. sıcaklığı çevre sıcaklığından 1000 °C ye kadar ulaşabilmelidir
  • 100 °C den 1000 °C ye sıcaklık kararlılığı +- 2 °C dir.<
  • Krozelerin bulunduğu noktalarda sıcaklık okuma özelliği vardır.
  • Cihaza dakikada 50 °C ye çıkabilecek şekilde değişik sıcaklık rampaları uygulanabilmektedir.