Ürün Kategorileri

ZİVAK TEKNOLOJİ

LECO

SPECTRON

Dr.MAISCH GmbH

FORTIS HPLC kolonlari

628 Serisi

628 Serisi

628 Serisi, enstrüman performansında ve güvenilirliğinde önemli iyileştirmelerle en gelişmiş donanım ve yazılım teknolojisini birleştirerek, gıda maddelerinden yakıtlara kadar organik matrislerde hızlı sonuçlar elde etmeyi mümkün kılan bir sistem. Optimum çok yönlülük için, bu cihaz azot/protein, karbon/azot ve karbon/hidrojen/azot, karbon/hidrojen/azot/kükürt, karbon/hidrojen/azot/kükürt/oksijen opsiyonlarını da kullanıcılara sağlar.

Sistem kabaca numunenin yanma sonucu açığa çıkan gazları Leco Patentli Ballast denilen bir silindirik tankta toplayıp burada oluşan homojen yanma gaz karışımının 3 ya da 10 cc sini detektörlere yollayarak hassas ve tekrarlanabilir ölçüm sağlar.

Ayrıca Ballast sistemi, yanma gazlarının tamamı detektörlere yollanmadığı için sistemde minimum kirlilik ve bakım maliyeti sağlar.

628 Seri Elementel Analiz Cihazı Azot için TCD, Karbon, Kükürt ve Hidrojen için ayrı ayrı birer IR Dedektör barındırır. Bu cihaz her bir element için ayrı birer dedektör bulunduran tek sistemdir.

Arttırılmış reaktif ömrüyle numunenin matrisi veya kütlesi ne olursa olsun 3.5 dakika hızlı analiz süresiyle, kullanıcının birim saatte maksimum analiz yapmasını sağlar. Azot/protein modelleri, 2000 numune reagent ömrüne sahiptir.

628 Seri Elementel Analiz Sistemi Kromatografik Ayırma, Purge&Trap teknikleri ve diğer masraflı tüm gaz analiz tekniklerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmıştır.

Basit, kuru hava beslemeli otomatik numune yükleyici, yükleyicinin uzun vadeli güvenilirliğini arttırırken, opsiyonel kapasitesi ile 120 numara için kullanıcıya gerek duymadan analiz yapılmasını sağlar.

AOAC, ASTM, ISO, AACC, AOCS ve ASBC analiz yöntemlerine uygundur.

 

YANMA SİSTEMİ

Çift kademeli fırın sistemi, ilave organik numunelerin tamamının yanması için sadece saf oksijen kullanarak 1050 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda çalışır, ek metal oksitleyici reaktifler veya diğer taşıyıcı gazlar gerektirmez.

Kuvars lance tüpü doğrudan oksijen akışını numuneye yönlendirerek yanma sürecini hızlandırır.

Büyük, gözenekli kroze yüksek gramajda numunelerin yanma sürecini kolaylaştırır ve bakım aralıklarını yüzlerce numuneye kadar uzatır.
 

YAZILIM

Neredeyse sınırsız depolama alanı sahiptir ve Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemleri (LIMS) ile uyumluluğu sayesinde, herhangi bir operatör veya müşteri ortamıyla sorunsuz etkileşim için tasarlanmıştır.

Ayrıca sistem yazılımı 21 CFR Part11 düzenlemelerine uyumludur.

628 Serisi 0 628 Serisi 1
628 Serisi 0