Ürün Kategorileri

ZİVAK TEKNOLOJİ

LECO

SPECTRON

Dr.MAISCH GmbH

FORTIS HPLC kolonlari

VD-200 Vitamin D2-D3 UHPLC Analizörü

VD-200 Vitamin D2-D3 UHPLC Analizörü

 

KULLANICI MÜDAHALESİZ SİSTEM (Walkaway)

 

Vitamin D ‘nin 25-OH metabolitlerinin ayrımında HPLC ve LC-MS/MS metotları altın standart metotlar olarak belirlenmiştir. Son dönemde klinik laboratuvarların rutin analizler için bu metotları kullanımı ciddi derecede artış göstermektedir. Bu yöntemlerin en büyük dezavantajları ise zaman alan numune hazırlıkları, zorlu ekstraksiyon basamaklarıdır ve buna bağlı günlük gerçekleştirilen analiz sayısı kısıtlıdır. Kromotografik analiz tekniklerine dayalı sistemler kalifiye çalışan gereksinimleri, karmaşık numune hazırlık basamakları, yüksek kit-operasyon giderleri ve sistemlerin tam otomatik hale gelmemiş olması nedeniyle laboratuvarlar tarafından efektif olarak
kullanılamamaktadır. VD-200 Vitamin D2/D3 analizinin direkt primer numune tüpünden tam otomatik (hiçbir kullanıcı müdahalesi olmaksızın) gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. VD-200 sayesinde laboratuvarlar için kromatografik analizlerin verimsizliği artık söz konusu değildir.

 

UYGUN MALİYET YÜKSEK PERFORMANS

 

Birçok laboratuvar sahip oldukları LC-MS/MS sistemlerinde asıl çalışmaları gereken spesifik analizleri günlük vitamin D2/D3 numunelerinin yoğunluğu nedeniyle çalışamamakta ve sistemlerini verimli kullanamamaktadır. VD-200 özellikle bu laboratuvarlar için dizayn edilmiş tam otomatik ve uygun maliyetli bir sistemdir. Pahalı ve değerli sistemler olan LC-MS/MS cihazlarının gerçekten LC-MS/ MS’ te gerçekleştirilmesi zorunlu analizler için kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

 

VD-200 için Geliştirilmiş Özel D-Dedektör ile Yüksek Hassasiyet

 

VD-200 UHPLC Analizörü, tek UV dalga boyunda çalışan Özel D-Dedektörü ile giriş ve orta seviyedeki LC-MS/MS sistemlerinden daha iyi bir hassasiyet sunmaktadır. 25-OH Vitamin D3 için LOD değeri 0.74 ve LOQ değeri 2.22 iken 25-OH Vitamin D2 için LOD değeri 1.64 ve LOQ değeri 4.92'dir. Giriş düzeydeki pek çok LC-MS/MS sisteminde ölçüm alt limitleri 1.5 ila 5 ng/mL arasında değişirken VD-200 çok daha iyi bir hassasiyet ile ölçüm yapabilmektedir.

VD-200 Vitamin D2-D3 UHPLC Analizörü 0
Dosya Adı Türü Boyut İndir
Katalog 23.34 MB