Ürün Kategorileri

ZİVAK TEKNOLOJİ

LECO

SPECTRON

Dr.MAISCH GmbH

FORTIS HPLC kolonlari

SPECTROSCAN MAKC-GVM

SPECTROSCAN MAKC-GVM

Sodyumdan (Na) Uranyuma (U) kadar çeşitli maddelerin  belirlenmesinde Vakum Dalga Boylu X-Işını Spektrometresi WDXRF uygun bir yöntemdir.

SPECTROSCAN MAKC-GV WDXRF spektrometresi  katılar, sıvılar, tozlar, çözeltiler ve ince filmlerdeki ve filtrelerdeki çökeltilerdeki elementleri Na (Sodyum)’dan - U (Uranyum)’a kadar belirler.

Spektrometre spektral çizgileri yüksek çözünürlüğüne sahiptir ve bu nedenle karmaşık ve çok bileşenli maddelerin elementlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

 

Teknik Özellikler:

"SPECTROSCAN MAKC-GV", harici bir bilgisayar tarafından kontrol edilen bir masa üstü WDXRF spektrometredir.

Üç bölümden oluşur;  spektrometre, vakum pompası ve kapalı çevrimli su soğutma sistemi.

Spektrometrenin ölçüm sistemi örnekler ortam basıncındayken vakum haznesindedir, bu yüzden numune odası için hiçbir Helyum gazına gerek yoktur ve herhangi bir özel tedbir alınmaksızın tüm numuneler (sıvı ve toz da dahil olmak üzere) incelenebilir.

Spektrometre harici bilgisayar ile kontrol edilir.

 

Avantajları:

Tahribatsız analiz-Na (Sodyum) ila U (Uranium) arasındaki elementlerin hepsi bir numuneden tespit edilebilir. Masa üstü spektrometresi, su kaynağı veya gaz besleme sistemi gerektirmez.

Spektrometrenin ölçüm sistemi örnekler ortam basıncındayken vakum haznesindedir, bu yüzden numune odası için hiçbir Helyum gazına gerek yoktur ve herhangi bir özel tedbir alınmaksızın tüm numuneler (sıvı ve toz da dahil olmak üzere) incelenebilir.

10 numuneye kadar otomatik numune değiştirici.

Spektrum taraması ve kristal analizörlerinin yüksek çözünürlüğü, örtüşen farklı elemanların yakın çizgilerini dışlar (dolayısıyla matematiksel farklılıklara gerek duyulmaz), doğru arka plan muhasebesi sağlar. Bütün bunlar, analizin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar.

Spektrometre, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda önceden kalibre edilmiş olarak, gerekli aksesuar seti ve gerekli numune hazırlama ekipmanı ile teslim edilir.

SPECTROSCAN MAKC-GVM   0 SPECTROSCAN MAKC-GVM   1