Ürün Kategorileri

ZİVAK TEKNOLOJİ

LECO

SPECTRON

Dr.MAISCH GmbH

FORTIS HPLC kolonlari

SPECTROSCAN MAKC G

SPECTROSCAN MAKC G

Kalsiyumdan (Ca) Uranyuma (U) kadar kimyasal maddelerin  belirlenmesinde Vakum Dalga Boylu X-Işını Spektrometresi WDXRF uygun bir yöntemdir.

SPECTROSCAN MAKC-G WDXRF spektrometresi katılar, sıvılar, tozlar, çözeltiler ve ince filmlerdeki ve filtrelerdeki çökeltilerdeki elementleri Ca (Kalsiyum)’dan - U (Uranyum)’a kadar belirler.

Spektrometre harici bilgisayar ile kontrol edilir.

Spektrometre işlemi, numunenin X-ışını tüpü tarafından üretilen primer X-ışınlarıyla ışınlanması, bir kristal üzerinde önceden kırılmış numune elemanlarından seconder floresan kaydı ve kalibrasyon denklemi yardımıyla element konsantrasyonunun hesaplanması üzerine temellenir; element konsantrasyonu ile elementten alınan kayıtlı seconder emisyonun yoğunluğu arasındaki bir ilişki. Spektrometre spektral çizgileri yüksek çözünürlüğüne sahiptir ve bu nedenle karmaşık çok bileşenli maddelerin elementlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

 

Avantajları:
Tahribatsız analiz-Ca'dan U'ya kadar olan elementlerin hepsi bir numuneden tespit edilebilir.

Masa üstü spektrometresi, su temini veya gaz besleme sistemleri gerektirmez. Numune odacığı için He gazı gerekmemektedir ve herhangi bir özel önlem almadan tüm numuneler (sıvı ve toz dahil) incelenebilir.

10 numune için otomatik numune değiştirici, ölçümler sırasında kullanıcı gereksinimini en aza indirir.

Spektrometre, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda önceden kalibre edilmiş olarak, gerekli aksesuar seti ve gerekli numune hazırlama ekipmanı ile teslim edilir.

 

Uygulamalar:

Spektrometre genellikle petrol ve petrol ürünlerinde ve benzende metal tayini için uygulanır.

SPECTROSCAN MAKC G 0 SPECTROSCAN MAKC G 1 SPECTROSCAN MAKC G 2 SPECTROSCAN MAKC G 3