Ürün Kategorileri

ZİVAK TEKNOLOJİ

LECO

SPECTRON

Dr.MAISCH GmbH

FORTIS HPLC kolonlari

SPECTROSCAN MAKC-GF1(2)E-C

SPECTROSCAN MAKC-GF1(2)E-C

SPECTROSCAN МАКС-GF1 (2) E-C cihazı bir veya iki ilave EDX kanalı  ve özel bir numune değiştiricisi ile çeşitli uzmanlıklara uygun  SPECTROSCAN МАКС-GF1 (2) E spektrometresinin bir modifikasyonudur.

SPECTROSCAN МАКС-GF1 (2) E-C cihazı iki tür analitik sinyal belirleyişi olan WDXRF ve EDXRF ‘in mükemmel bir kombinasyonudur.

SPECTROSCAN MAKC-GF1(2)E-C spektrometresi katılar, sıvılar, tozlar, çözeltiler ve ince filmlerdeki ve filtrelerdeki çökeltilerdeki elementleri Ca (Kalsiyum)’dan - U (Uranyum)’a kadar belirler. Sabit kanallar, Mg'den K'ye kadar olan aralıkta bir veya iki elemanın belirlenmesini sağlar. Büyük örnekler için özel örnek değiştirici, birincil ışınımın kolimasyonu ile birlikte 1 cm2'lik spotun 1 mm'lik adımlarla tarayarak analizini sağlar, bu nedenle bu alan üzerinde element dağılımının incelenmesi mümkündür.

Tahribatsız analiz yöntemi ve büyük numunenin taramalı analizi, adli ve gümrük uzmanlığı ile sanat parçalarının incelenmesi için çok önemlidir.

Spektrometre işlemi, numunenin X-ışını tüpü tarafından üretilen primer X-ışınlarıyla ışınlanması, bir kristal üzerinde önceden kırılmış numune elemanlarından seconder floresan kaydı ve kalibrasyon denklemi yardımıyla element konsantrasyonunun hesaplanması üzerine temellenir; element konsantrasyonu ile elementten alınan kayıtlı seconder emisyonun yoğunluğu arasındaki bir ilişki. Spektrometre spektral çizgileri yüksek çözünürlüğüne sahiptir ve bu nedenle karmaşık çok bileşenli maddelerin elementlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

Spektrometre harici bilgisayar ile kontrol edilir.

 

Uygulamalar:

SPECTROSCAN МАКС-GF1 (2) E-С spektrometresi, çeşitli uzmanlık türleri için yaygın olarak kullanılmaktadır:

Takı muayenesi,

Boya ve lake incelemesi,

Malzeme tanımlama,

Keskin yaralanmalar, ateşli ve patlayıcı silah yaraları, elektriksel şok yaralanmaları

Sanat eserlerinin incelenmesi.

SPECTROSCAN MAKC-GF1(2)E-C 0 SPECTROSCAN MAKC-GF1(2)E-C 1 SPECTROSCAN MAKC-GF1(2)E-C 2 SPECTROSCAN MAKC-GF1(2)E-C 3