Ürün Kategorileri

ZİVAK TEKNOLOJİ

LECO

ANTEC SCIENTIFIC

SPECTRON

AUTOBIO DIAGNOSTICS

SPECTROSCAN MAKC- GF1(2)E

SPECTROSCAN  MAKC- GF1(2)E

Çeşitli bileşiklerdeki Ca (Kalsiyum) ila U (Uranyum) aralığındaki kimyasal elementlerin tespiti için dalga boyu dağınık X-ışını fluoresan WDXRF tarama spektrometresi uygun bir yöntemdir.

SPECTROSCAN MAKC-G WDXRF spektrometresi katılar, sıvılar, tozlar, çözeltiler ve ince filmlerdeki ve filtrelerdeki çökeltilerdeki elementleri Ca (Kalsiyum)’dan - U (Uranyum)’a kadar belirler.

Spektrometre harici bilgisayar ile kontrol edilir.

Spektrometre işlemi, numunenin X-ışını tüpü tarafından üretilen primer X-ışınlarıyla ışınlanması, bir kristal üzerinde önceden kırılmış numune elemanlarından seconder floresan kaydı ve kalibrasyon denklemi yardımıyla element konsantrasyonunun hesaplanması üzerine temellenir; element konsantrasyonu ile elementten alınan kayıtlı seconder emisyonun yoğunluğu arasındaki bir ilişki. Spektrometre spektral çizgileri yüksek çözünürlüğüne sahiptir ve bu nedenle karmaşık çok bileşenli maddelerin elementlerinin doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlar.

 

Avantajları:

Tahribatsız analiz-Ca'dan U'ya kadar olan elementlerin hepsi bir numuneden tespit edilebilir. Masa üstü spektrometresi, su kaynağı veya gaz besleme sistemi gerektirmez.

Masa üstü spektrometresi, su temini veya gaz besleme sistemleri gerektirmez. Numune odacığı için He gazı gerekmemektedir ve herhangi bir özel önlem almadan tüm numuneler (sıvı ve toz dahil) incelenebilir.

Spektrometre mobil laboratuvarlarda kullanılabilir.

Spektrum taraması ve kristal analizörlerinin yüksek çözünürlüğü, örtüşen farklı elemanların yakın çizgilerini dışlar (dolayısıyla matematiksel farklılıklara gerek duyulmaz), doğru arka plan muhasebesi sağlar. Bütün bunlar, analizin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar.

10 numune için otomatik numune değiştirici, ölçümler sırasında kullanıcı gereksinimini en aza indirir.

Spektrometre, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda önceden kalibre edilmiş olarak, gerekli aksesuar seti ve gerekli numune hazırlama ekipmanı ile teslim edilir.

 

Uygulamalar:

Spektrometre genellikle petrol ve petrol ürünlerinde ve benzende metal tayini için uygulanır.

SPECTROSCAN  MAKC- GF1(2)E 0 SPECTROSCAN  MAKC- GF1(2)E 1 SPECTROSCAN  MAKC- GF1(2)E 2 SPECTROSCAN  MAKC- GF1(2)E 3 SPECTROSCAN  MAKC- GF1(2)E 4