Tübitak-UME' de LECO GCxGC - TOF/MS Semineri!
19 Nisan, 2014

14 Mart 2014 tarihide GCxGC – TOF/MS sistemleri ve teknolojileri üzerine Leco Avrupa Aplikasyon müdürü Tomáš Kovalczuk un da katılımı ile GCxGC ( iki boyut gaz kromatografi ) ile HRTOFMS (Yüksek çözünürlüklü uçuş zamanlı kütle spektrometresi) sistemleri teknolojilerinin eğitimi kapsamlı, getirdiği yenilikler ve uygulamalarını konu alan Metabolomik, Gıda, Çevre, Petrokimya, İlaç, Sentez, Kriminal, Kimyasallar, Aroma ve Esans gibi sektör uygulamaları ve kompleks bileşiklerin analizleri için sunulan yeni çözümlerin paylaşılması amacı ile düzenlenen seminer Tübitak UME salonunda gerçekleştirilmiştir.