Yeni HPLC ve LC-MS/MS Kitleri Satışa Sunuldu!

HPLC: Serum ve plazma örnekleri için Vitamin C ve Vitamin A&E HPLC-UV kitlerinin geliştirilmesi ve validasyonu Zivak AR&GE ekibi tarafından tamamlanmış ve ürünlerimiz pazara sunulmuştur.

LC-MS/MS: İdrar örnekleri için VMA, HVA ve 5-HIAA LC-MS/MS kitinin geliştirilmesi ve validasyonu Zivak AR&GE ekibi tarafından tamamlanmış ve ürünümüz pazara sunulmuştur.

Haberler

Etkinlikler